Skip to content

Yrkesskadeforsikring og manglende forsikringsdekning hos arbeidsgiver.

Har du vært utsatt for yrkesskade og får opplyst at arbeidsgiver ikke har tegnet lovpålagt forsikringsavtale for de ansatte, kan du likevel få erstatning.

Forsikringsselskapene må da bære skaden i fellesskap gjennom Yrkesskadeforsikringsforeningen. Yrkesskadeforsikringsforeningen bærer ansvaret for skaden, foretar behandling og utbetaling av yrkesskadeerstatning og krever rutinemessig pengene tilbake fra den virksomhet som har unnlatt sine plikter til å tegne forsikring.
Du er følgelig omfattet av denne særlige beskyttelse som er ment å skulle sikre den ansatte dersom skade oppstår som følge av ulykke som skyldes arbeidstakerens utøvelse av arbeidsoppgaver for arbeidsgiver i arbeidstiden.
Spørsmål? Ta kontakt for ytterligere veiledning.