Advokat Geir Hansen er Norges første advokat med formell kompetanse innen våtrom.

Advokat Geir Hansen er Norges første advokat med formell kompetanse innen våtrom. Hansen har en helt spesiell kompetanse når det kommer til saker som har med fast eiendom å gjøre. Han er fra før en erfaren advokat, han har mesterbrev som anleggsgartner, godkjent praksis som tømrer, og nå har han også fullført den formelle utdanningen…
Les mer

Advokathjelp ga 50 prosent mer i erstatning etter feilbehandling

Vi ble kontaktet av en kvinne som hadde fått tilbud om kr 2 280 000 i erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) etter en pasientskade. Etter at advokat Geir Hansen ble engasjert, økte erstatningen til kr 3 520 000. Fikk hjerneslag – ble sendt hjem Kvinnen hadde fått en skade på hovedpulsåren etter behandling hos fysioterapeut.…
Les mer

Vant i Trygderetten – brudd på Navs veiledningsplikt

Fikk forkortet dagpengeperiode med 52 uker – mottok etterbetaling av dagpenger for hele perioden Etter en yrkesskade var klienten sykemeldt i 1 år. Klienten var i kontakt med Nav før sykepengeperioden utløp, og ba om veiledning. Han lurte på hva som ville være riktig å gjøre, fordi legen mente han fortsatt ikke var frisk nok…
Les mer

Små skader kan medføre store tap!

Skadelidte kontaktet advokat Tore Leiros fordi han hadde mistet tuppen av tommelen mens han var i arbeid, og han var ute av jobb ett års tid. Etter at han kom tilbake var det gjøremål han ikke kunne utføre lengre, og han tapte dermed deler av inntektsgrunnlaget. Skadelidte nærmet seg 60 år på skadetidspunktet, og tapsperioden…
Les mer

LEDIGE KONTORLOKALER I TROMSØ OG OSLO

Vi har ledig to kontorer ved vårt Tromsøkontor i Storgata 124, hvor vi kan tilby leietakere lyse trivelige kontorlokaler midt i Tromsø sentrum. Vi har også ledig ett kontor ved vårt Oslokontor i Grensen 15, som er et flott og moderne kontor i Oslo sentrum. På begge kontorsteder vil det være tilgang til møterom, kjøkken…
Les mer

Kr 7,8 millioner – sterk fagforening hadde fremforhandlet gode forsikringsdekninger hos arbeidsgiver

En arbeidstaker som var støyutsatt på jobben utviklet nedsatt hørsel, tinnitus, hyperacusis og en rekke følgeplager. Plagene ble så alvorlige at de satte ham ut av jobb. Tap som følge av slik sykdom er dekningsmessige under yrkesskadeforsikringen så fremt man kan knytte sykdommen til støyen på arbeidsplassen. Noen arbeidsgivere har også tilleggsdekninger for skader og…
Les mer

Telefon

776 00 210

Adresse

Storgata 124 / Postboks 9, 9251 Tromsø

Grensen 15, 0159 Oslo