Små skader kan medføre store tap!

Skadelidte kontaktet advokat Tore Leiros fordi han hadde mistet tuppen av tommelen mens han var i arbeid, og han var ute av jobb ett års tid. Etter at han kom tilbake var det gjøremål han ikke kunne utføre lengre, og han tapte dermed deler av inntektsgrunnlaget. Skadelidte nærmet seg 60 år på skadetidspunktet, og tapsperioden…
Les mer

LEDIGE KONTORLOKALER I TROMSØ OG OSLO

Vi har ledig to kontorer ved vårt Tromsøkontor i Storgata 124, hvor vi kan tilby leietakere lyse trivelige kontorlokaler midt i Tromsø sentrum. Vi har også ledig ett kontor ved vårt Oslokontor i Grensen 15, som er et flott og moderne kontor i Oslo sentrum. På begge kontorsteder vil det være tilgang til møterom, kjøkken…
Les mer

Kr 7,8 millioner – sterk fagforening hadde fremforhandlet gode forsikringsdekninger hos arbeidsgiver

En arbeidstaker som var støyutsatt på jobben utviklet nedsatt hørsel, tinnitus, hyperacusis og en rekke følgeplager. Plagene ble så alvorlige at de satte ham ut av jobb. Tap som følge av slik sykdom er dekningsmessige under yrkesskadeforsikringen så fremt man kan knytte sykdommen til støyen på arbeidsplassen. Noen arbeidsgivere har også tilleggsdekninger for skader og…
Les mer

Yrkesskadeforsikring og manglende forsikringsdekning hos arbeidsgiver.

Har du vært utsatt for yrkesskade og får opplyst at arbeidsgiver ikke har tegnet lovpålagt forsikringsavtale for de ansatte, kan du likevel få erstatning. Forsikringsselskapene må da bære skaden i fellesskap gjennom Yrkesskadeforsikringsforeningen. Yrkesskadeforsikringsforeningen bærer ansvaret for skaden, foretar behandling og utbetaling av yrkesskadeerstatning og krever rutinemessig pengene tilbake fra den virksomhet som har unnlatt…
Les mer

Har du kjøpt brukt bolig med mangler?

Har du oppdaget feil eller mangler ved boligen du har kjøpt? Har du reklamert på kjøpet og blitt avvist? Det er ikke uvanlig. Mange kjøpere av brukt bolig opplever at de ikke blir hørt av eierskifteselskapet når de oppdager mangler etter overtakelse av boligen. Vi vurderer saken kostnadsfritt Vi har den faglige kunnskap som er…
Les mer

Tilkjent erstatning på 5,6 millioner kroner etter forsinket diagnostisering av kreft

Tromsømannen ønsker å være anonym, men ønsker likevel at saken hans gjøres kjent, slik at andre i samme situasjon som han også kan få den erstatningen de har krav på. Når man leser aviser og ser på nyhetene om pasientskadesaker, så får man inntrykk av at det er nærmest umulig å vinne frem med erstatningskrav…
Les mer

Telefon

776 00 210

Adresse

Storgata 124 / Postboks 9, 9251 Tromsø

Grensen 15, 0159 Oslo