Yrkesskadeforsikring og manglende forsikringsdekning hos arbeidsgiver.

Har du vært utsatt for yrkesskade og får opplyst at arbeidsgiver ikke har tegnet lovpålagt forsikringsavtale for de ansatte, kan du likevel få erstatning. Forsikringsselskapene må da bære skaden i fellesskap gjennom Yrkesskadeforsikringsforeningen. Yrkesskadeforsikringsforeningen bærer ansvaret for skaden, foretar behandling og utbetaling av yrkesskadeerstatning og krever rutinemessig pengene tilbake fra den virksomhet som har unnlatt…
Les mer

Har du kjøpt brukt bolig med mangler?

Har du oppdaget feil eller mangler ved boligen du har kjøpt? Har du reklamert på kjøpet og blitt avvist? Det er ikke uvanlig. Mange kjøpere av brukt bolig opplever at de ikke blir hørt av eierskifteselskapet når de oppdager mangler etter overtakelse av boligen. Vi vurderer saken kostnadsfritt Vi har den faglige kunnskap som er…
Les mer

Tilkjent erstatning på 5,6 millioner kroner etter forsinket diagnostisering av kreft

Tromsømannen ønsker å være anonym, men ønsker likevel at saken hans gjøres kjent, slik at andre i samme situasjon som han også kan få den erstatningen de har krav på. Når man leser aviser og ser på nyhetene om pasientskadesaker, så får man inntrykk av at det er nærmest umulig å vinne frem med erstatningskrav…
Les mer

Krangel med naboen?

Trær som skygger for sola? Uenig om tomtegrensa eller bruken av fellesarealer? Vi vurderer saken din kostnadsfritt. De færreste vil være uenig i at et godt naboskap vanskelig kan verdsettes høyt nok. Likevel oppstår det ofte tvister mellom naboer om ulike forhold. Naboloven Naboloven gir både deg og dine naboer et romslig spillerom for hvordan…
Les mer

Kostnader ved pasientskader

Mange tror at det er forbundet med store kostnader å kreve erstatning etter pasientskader. Det er ikke riktig. Det er gratis å søke om erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Lovgiver har pålagt NPE å utrede alle søknader, og mange søknader imøtekommes. Dersom du får avslag kan du klage på vedtaket. Mange velger å engasjere advokat…
Les mer

Det er slett ikke alle som taper mot pasientskadenemnda!

Oppslagene i nasjonal media 15. mars kunne gi et inntrykk av at Staten – med alle midler – bekjemper pasientene, og at man som skadelidte etter pasientskader er tilnærmet rettsløse. Dette er ikke riktig. Vi har domstoler som i stor utstrekning fungerer etter hensikten; de er upartiske og gjør ett selvstendig arbeid for å avsi…
Les mer

Telefon

02364

Adresse

Storgata 124 / Postboks 9, 9251 Tromsø

Grensen 15, 0159 Oslo