Millionerstatning etter trafikkulykke: også pensjonister kan få en betydelig erstatning

Advokat Øyvind Torgan ved vår avdeling i Oslo har nylig avsluttet en erstatningssak etter en alvorlig trafikkskade. Skadelidte hadde nylig avsluttet sin yrkeskarriere og gledet seg til en annen type hverdag med forskjellige aktiviteter – både småjobber rundt omkring og interessante fritidsaktiviteter. Noen måneder etter pensjonering ble han skadet i en trafikkulykke, som gav betydelige…
Les mer

Oppmåling av tomtegrenser: Er en laseroppmålt grense alltid den korrekte?

Hva gjør du dersom naboen kommer og forlanger at nabogrensen skal flyttes fra der dere har gjerdet, til en ny grense som han eller hun har fått målt opp med laser ut fra kommunekartets koordinater? Er det bare å gi seg? Er lasermålingen alltid rett? Og motsatt, kan du bare trampe inn på nabotomten å…
Les mer

Stine-Karethe Jensen er vår nye advokatfullmektig

Stine-Karethe har allerede jobbet her som saksbehandler en tid, men nå er hun i full drift som advokatfullmektig. Hun skal jobbe med et bredt saksfelt, herunder er hun klar for alt av oppdrag innen skatterett. Vi er stolte av at hennes masteravhandling allerede er publisert som vitenskapelig artikkel: «Opplysningssvikt som vilkår for ileggelse av sanksjoner…
Les mer

Hvordan kan vi få gjort noe med alle trailerulykkene hver vinter?

Vi har jobbet i mange år med å hjelpe de som har blitt skadet av trailere som ikke har vært skodd for norske vinterveier, og vi vet hvor store lidelser den skadde og familie og venner må gå gjennom på grunn av dette. Da synes vi at alle tilgjengelige virkemidler må tas i bruk. Les…
Les mer

Hun vant den lange kampen mot barnevernet.

  Vårt kontor bistod Ane i saken mot Tromsø kommune, som førte til millionerstatning og beklagelse fra ledelsen i barnevernet. Les den rørende artikkelen som NRK har skrevet her: NRK.no
Les mer

Vant frem mot bruktbilselger – artikkel i bladet Motor!

Les artikkelen i MOTOR her. Advokat Per Krokan er NAF – advokat i Tromsø
Les mer

Telefon

776 00 210

Adresse

Storgata 124 / Postboks 9, 9251 Tromsø

Grensen 15, 0159 Oslo