Stine-Karethe Jensen

Advokatfullmektig

Stine-Karethe Jensen

Kontaktinformasjon

E-post: stine@leiros.no

Telefon: 930 90 790

Praksis

2019 -    Advokatene Leiros & Olsen AS: Advokatfullmektig

2018      Advokatene Leiros & Olsen AS: Saksbehandler

Utdannelse

2014 - 2019          UIT / Norges Arktiske Universitet: Master i rettsvitenskap

2018 - 2019          Spesialfag: Skatterett og selskapsrett

2018                     Masteravhandling: Skattesvik – straffeloven § 378

Publikasjoner

«Opplysningssvikt som vilkår for ileggelse av sanksjoner på ulike nivåer: Lik ordlyd – ulike terskler?», Tidsskrift for skatterett 02/2019 Volum 38 s. 90-104.

 

Telefon

776 00 210

Adresse

Storgata 124 / Postboks 9, 9251 Tromsø

Grensen 15, 0159 Oslo