Per Johnny Olsen

Advokat

per johnny olsen

Kontaktinformasjon

E-post:  per@leiros.no

Telefon: 930 12 710

Primære arbeidsområder

Personskadeerstatning

Brann- og tingsskadeforsikring

Fast eiendoms rettsforhold

Trygderett

Jordskifte

Praksis

2009 -                 Seniorpartner i Advokatene Leiros & Olsen as

2004 -                Advokat med egen praksis

2006                   Juridisk rådgiver, Innsatsstyrken, Sjøforsvaret

2002 - 2004       Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Leiros

2001 – 2003      Selvstendig næringsdrivende konsulent innen tele/ IT

1999 – 2001       Eiendomsmegler og daglig leder i Postbanken Eiendomsmegling; Tromsø

1997 – 1999       Eiendomsmegler i Notar, Tromsø

1996 – 1997       Juridisk konsulent, Kemneren i Tromsø

1995 – 1996       Advokatfullmektig i Advokatfirmaet K. Skjærgård

1994 – 2007       Universitetet i Tromsø med undervisning i juridiske fag, Universitetslektor

Utdannelse

Juridisk embetseksamen i 1995 fra Universitetet i Tromsø,

Spesialfag i EU-rett, Konkuranserett fra Universitetet i Aarhus.

Spesialfag i EU-rett, Det indre marked fra Universitetet i Aarhus.

Faglige publikasjoner

2014                      «Allment akseptert medisinsk viten»

Telefon

776 00 210

Adresse

Storgata 124 / Postboks 9, 9251 Tromsø

Grensen 15, 0159 Oslo