Stine-Karethe Jensen fullførte master i rettsvitenskap i 2019, med skatterett og selskapsrett som spesialfag. Hun skrev masteravhandling om skattesvik, og har senere fått publisert en vitenskapelig artikkel i Tidsskrift for skatterett. 

Som alle våre advokater tar Stine oppdrag innen forsikringsrett, erstatningsrett og trygderett. I tillegg har hun kompetanse på blant annet kontraktsrett, jordskiftesaker, skatterett og selskapsrett. Hun tar også oppdrag innen arverett.

Stine har arbeidet hos Advokatene Leiros & Olsen siden 2018, og er i dag advokatfullmektig.

Praksis

2019-d.dAdvokatfullmektig i Advokatene Leiros & Olsen AS:
2018Saksbehandler i Advokatene Leiros & Olsen AS:

Utdanning

2014-2019Master i rettsvitenskap ved UIT
2018-2019Spesialfag i skatterett og selskapsrett
2018Masteravhandling: Skattesvik – straffeloven § 378

Faglige publikasjoner

2019Tidsskrift for skatterett 02/2019 Volum 38 s. 90-104: «Opplysningssvikt som vilkår for ileggelse av sanksjoner på ulike nivåer: Lik ordlyd – ulike terskler?»,