Silje Christine Sørmo er født og oppvokst i Tromsø. Hun fullførte mastergraden i rettsvitenskap på UIT våren 2020, med selskapsrett, arbeidsrett og havressursrett som spesialfag. Silje skrev masteroppgave om aksjeselskapsrett.

Silje jobber nå som advokatfullmektig.

Praksis

2018-2020Assistent/saksbehandler ved Advokatene Leiros & Olsen AS
2020-d.dAdvokatfullmektig ved Advokatene Leiros & Olsen AS

Utdannelse

2020Master i rettsvitenskap ved UIT