Silje er født og oppvokst i Tromsø. Hun har arbeidet i firmaet siden 2018, først som saksbehandler ved siden av studiet, deretter som advokatfullmektig og nå som advokat.

Hun fullførte mastergraden i Rettsvitenskap våren 2020, med selskapsrett, havressursrett og arbeidsrett som spesialfag, og hun skrev masteravhandling innen aksjeselskapsrett.

Silje har erfaring innen sivilrettslig prosedyre, og har sine hovedarbeidsområder innenfor alle sider av erstatningsretten, forsikringsrett, kontraktsrett, fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett, trygderett og arverett.

Praksis

2022–d.d.Advokat ved Advokatene Leiros & Olsen AS
2020-2022Advokatfullmektig ved Advokatene Leiros & Olsen AS
2018-2020Saksbehandler ved Advokatene Leiros & Olsen AS

Utdannelse

2015-2020 Master i Rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø