advokat, advokater, advokathjelp, advokatbyrå, yrkesskade, pasientskade, trafikkskade, erstatning, juridisk hjelp, rettshjelp, Tromsø, Troms, Finnmark, Nordland, Oslo, vann, vannskade, fuktskade

Vannskade

Vannskader på fast eiendom vil regelmessig føre til forsikringsoppgjør. I slike saker vil det kunne komme opp problemstillinger omkring skyldforhold, årsaksvurderinger, avkorting og at selskapet mener seg ikke forpliktet under forsikringen, eventuelt bare delvis forpliktet.

Ved tvist mot forsikringsselskapet vil det foreligge rettshjelpsforsikring under eiendomsforsikringen (hjem/innbo). Forsikringsselskapet vil bære det vesentlige av utgiftene til egen advokat under tvistebehandlingen.

 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak

Vi har lang og omfattende erfaring med å håndtere denne type tvister.

Andre fagområder

Telefon

776 00 210

Adresse

Storgata 124 / Postboks 9, 9251 Tromsø

Grensen 15, 0159 Oslo