advokat, advokater, advokathjelp, advokatbyrå, yrkesskade, pasientskade, trafikkskade, erstatning, juridisk hjelp, rettshjelp, Tromsø, Troms, Finnmark, Nordland, Oslo, ulykke, ulykkesforsikring

Ulykkesskader

Både i forbindelse med trafikkulykker, yrkesskader og fritidsulykker vil man ha krav på oppgjør under sine ulykkesforsikringer. Slike forsikringsoppgjør skal komme i tillegg til erstatning som utbetales etter de såkalte ansvarsdekningene i forbindelse med trafikkulykker og yrkesskader.

Mange personer har erfaringsmessig ulykkesforsikringer som de ikke kjenner til. De kan være forsikret enten gjennom medlemskap i foreninger, hos arbeidsgiver eller gjennom andre familiemedlemmers forsikringer.

Skaden skal meldes til forsikringsselskapet innen visse frister, og du har krav på morarenter regnet fra to måneder etter at skaden er meldt og til endelig oppgjør finner sted.

 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak

Vi bistår skadelidte over hele landet og har kontorer i Tromsø og Oslo. Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på trafikkskade, pasientskade og yrkesskade, og tilbyr også bistand innenfor andre rettsområder, herunder blant annet forsikringsrett og rettigheter overfor NAV.

I tillegg har våre advokater kompetanse innen andre rettsområder, som for eksempel fast eiendom, jordskifte, strafferett, økonomisk kriminalitet, arverett, kontraktsrett, kjøpsrett m.m.

 

Andre fagområder

Telefon

776 00 210

Adresse

Storgata 124 / Postboks 9, 9251 Tromsø

Grensen 15, 0159 Oslo