advokat, advokater, advokathjelp, advokatbyrå, yrkesskade, pasientskade, trafikkskade, erstatning, juridisk hjelp, rettshjelp, Tromsø, Troms, Finnmark, Nordland, Oslo, trygderett, trygd, nav,

Trygdesaker

I personskadesaker kommer du regelmessig i kontakt med NAV.

NAV skal bistå deg som sykemeldt med blant annet:

  • Utbetaling av sykepenger
  • Dekning av utgifter i forbindelse med skaden
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Arbeidsrettede tiltak
  • Uførepensjon

 

NAV skal bistå deg både med orientering om dine rettigheter samt hjelpe deg til å få frem de momenter og bevis som taler for din sak.

Dersom du får avslag fra NAV på noen av dine søknader vil vi kunne være behjelpelig med å vurdere om det er hensiktsmessig å anke, samt å utforme eventuell anke. Dersom anken fører frem vil du ha krav på å få dekket utgifter til juridisk bistand ved ankebehandlingen fra NAV.

 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak

Vi bistår skadelidte over hele landet og har kontorer i Tromsø og Oslo. Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på trafikkskade, pasientskade og yrkesskade, og tilbyr også bistand innenfor andre rettsområder, herunder blant annet forsikringsrett og rettigheter overfor NAV.

I tillegg har våre advokater kompetanse innen andre rettsområder, som for eksempel fast eiendom, jordskifte, strafferett, økonomisk kriminalitet, arverett, kontraktsrett, kjøpsrett m.m.

Andre fagområder

Telefon

776 00 210

Adresse

Storgata 124 / Postboks 9, 9251 Tromsø

Grensen 15, 0159 Oslo