advokat, advokater, advokathjelp, advokatbyrå, yrkesskade, pasientskade, trafikkskade, erstatning, juridisk hjelp, rettshjelp, Tromsø, Troms, Finnmark, Nordland, Oslo, forsørgertap

Tap av forsørger

Dødsfall som følge av trafikkulykker, yrkesskader/ yrkessykdommer, feilbehandling ved sykehus eller straffbare forhold med mer rammer tidvis personer som har et forsørgeransvar ovenfor ektefelle/ samboer, barn eller andre.

De etterlatte har krav på å få dekket den økonomiske verdien forsørgelsen representerte, og som ikke blir dekket av NAV. Dette gjelder selv om andre overtar forsørgerrollen ovenfor de etterlatte, for eksempel ved at barn som mister sine foreldre flytter til sine besteforeldre.

I tillegg til det økonomiske forsørgertapet utmåles også en pengeverdi for tapet av omsorg og nærhet samt praktisk arbeid i hjemmet fra den avdøde.

Forsørgertapets lengde varierer avhengig av livssituasjonen til avdøde/etterlatte. For barn legges regelmessig til grunn at forsørgelse varer frem til endt videregående utdanning som regelmessig settes til 19 år. For ektefelle/samboer vil det være avhengig av når det synes rimelig at den etterlatte må ha kommet i stand til å ivareta full forsørgelse for seg selv.

Selv om den etterlatte er fullt ut i stand til å forsørge seg selv vil det ofte foreligge et forsørgertap som følge av økte kostnader ved å bo alene, bortfall av omsorg og hjelp i hjemmet og lignende.

 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak

Vi bistår skadelidte over hele landet og har kontorer i Tromsø og Oslo. Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på trafikkskade, pasientskade og yrkesskade, og tilbyr også bistand innenfor andre rettsområder, herunder blant annet forsikringsrett og rettigheter overfor NAV.

I tillegg har våre advokater kompetanse innen andre rettsområder, som for eksempel fast eiendom, jordskifte, strafferett, økonomisk kriminalitet, arverett, kontraktsrett, kjøpsrett m.m.

 

Andre fagområder

Telefon

776 00 210

Adresse

Storgata 124 / Postboks 9, 9251 Tromsø

Grensen 15, 0159 Oslo