advokat, advokater, advokathjelp, advokatbyrå, yrkesskade, pasientskade, trafikkskade, erstatning, juridisk hjelp, rettshjelp, Tromsø, Troms, Finnmark, Nordland, Oslo, bilskade, blikkskade, bil

Blikkskade (skade på kjøretøy)

En typisk tvist ved blikkskade kan handle om skyldfordelingen mellom de involverte kjøretøyene, graden av skyld, utmåling av riktig erstatning og krav om reparasjon/utskifting av kjøretøy samt tidvis manglende/mangelfull forsikringsdekning.

Under bilforsikringen foreligger en rettshjelpsforsikring som dekker de vesentligste av utgiftene til advokatbistand.

 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak

Vi har lang og omfattende erfaring med å håndtere denne type tvister. Vi kan også bistå i personskadesaken, dersom noen er kommet til skade i sammenstøtet.

Andre fagområder

Telefon

776 00 210

Adresse

Storgata 124 / Postboks 9, 9251 Tromsø

Grensen 15, 0159 Oslo