advokat, advokater, advokathjelp, advokatbyrå, yrkesskade, pasientskade, trafikkskade, erstatning, juridisk hjelp, rettshjelp, Tromsø, Troms, Finnmark, Nordland, Oslo, brann, brannskade, husbrann

Brannskade

Når det oppstår brann i en bygning er man avhengig av å ha hatt brannforsikring for å motta erstatning for å gjenoppføre bygningene, eventuelt reparere delvis skadde bygninger.

Disse oppgjørene håndteres etter spesifikke regler som til dels er vanskelig tilgjengelig for den enkelte som er rammet. Valg av riktig strategi for gjenoppføring og eventuelt økonomisk oppgjør er helt avgjørende for en riktig erstatning.

Ved tvist mot forsikringsselskapet vil det foreligge rettshjelpsforsikring under eiendomsforsikringen (hjem/innbo). Forsikringen vil dekke det vesentlige av utgiftene til egen advokat under tvistebehandlingen.

 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak

Vi har lang og omfattende erfaring med å håndtere denne type tvister.

Andre fagområder

Telefon

776 00 210

Adresse

Storgata 124 / Postboks 9, 9251 Tromsø

Grensen 15, 0159 Oslo