Fagområder

Alle våre advokater har spesialkompetanse innen forsikrings- og erstatningsrett, med særlig fokus på personskadeerstatning. I tillegg har den enkelte advokat kompetanse innenfor andre rettsområder, som for eksempel fast eiendom, jordskifte, strafferett, økonomisk kriminalitet, arverett, kontraktsrett, kjøpsrett m.m.

Her kan du lese mer om de fagområdene vi arbeider mest med: 

Telefon

776 00 210

Adresse

Storgata 124 / Postboks 9, 9251 Tromsø

Grensen 15, 0159 Oslo