Skatt og skatterett kan by på en rekke spørsmål og problemstillinger. Skattereglene er dels kompliserte og tekniske, og det er ikke alltid like lett å vite hvordan man skal forholde seg til disse.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Det er en rekke problemstillinger hvor rådgivning fra advokat kan være til god hjelp. Hva er skattefritt og hva utløser skatteplikt? Hvilke fradrag har du krav på, og er skattefastsettingen riktig? Eller kanskje du eller bedriften din står overfor utfordringer som kan medføre skattemessige konsekvenser?
Vi bistår privatpersoner og næringsdrivende med skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger, både rådgivning og annen saksbehandling.

Dersom du trenger hjelp til å klage på vedtak er det viktig å huske på løpende klagefrister. I de fleste tilfeller er det viktig å tidlig etablere en god dialog med Skatteetaten. Det er derfor hensiktsmessig å ta kontakt med advokat på et tidlig tidspunkt ved behov for bistand.

Bindende forhåndsuttalelse

Det mange ikke er klar over er at man kan be om en bindende forhåndsuttalelse fra skattemyndighetene om de skattemessige virkninger av en konkret planlagt disposisjon. Dette kan for eksempel gjelde spørsmål om skatt på leieinntekter eller om salg av bolig eller hytte utløser skatteplikt. Slik forhåndsuttalelse vil være bindende for skattemyndighetene, men bare dersom den er gitt før planlagt disposisjon er igangsatt. Slike bindende forhåndsuttalelser er ofte hensiktsmessig for å avklare hvilke skattemessige virkninger fremtidige disposisjoner vil få dersom de gjennomføres.

Hvis du for eksempel skal selge en bolig, og er usikker på om salget vil medføre skatteplikt for deg kan skattemyndighetene gi deg en bindende forhåndsuttalelse. Dersom forhåndsuttalelsen senere skulle vise seg å være feil, vil den likevel være bindende. Vi kan bistå deg med slike henvendelser og lignende.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak. Vi bistår privatpersoner og næringsdrivende over hele landet og har kontorer i Tromsø og Oslo.

Vi tar gjerne en uforpliktende samtale om din sak:

Stine-Karethe Jensen

Advokatfullmektig