Advokatene Leiros &Olsen åpner nytt kontor i Sogndal

Advokat Sondre Stier Thorbergsen åpner vår nye avdeling i Sogndal. Vi er klare til å bistå både private og bedrifter på Vestlandet. Sondre har jobbet med et bredt spekter saker…

Vi gratulerer med advokatbevilling

Sondre Stier Thorbergsen har - etter to år som advokatfullmektig - fått advokatbevilling. I tiden Sondre har arbeidet her har han opparbeidet seg god kompetanse innen blant annet erstatningsrett og…

Ann Elins historie kan være til inspirasjon for alle som sliter med å få erstatning etter en arbeidsulykke.

Ulykken Ann Elin Sundstrøm var spesialutdannet miljøterapeut og jobbet i Bufetat, en jobb hun trivdes veldig godt i. Den 28.06.2014 endret imidlertid livet hennes seg ganske dramatisk da hun var…

Pasient døde som følge av feilbehandling

Les den sterke TV2-historien om saken til advokatfullmektig Sondre Stier Torgbergsen

Det er slett ikke alle som taper mot pasientskadenemnda

Oppslagene i nasjonal media 15. mars kunne gi et inntrykk av at Staten – med alle midler – bekjemper pasientene, og at man som skadelidte etter pasientskader er tilnærmet rettsløse.…

Millionerstatning etter trafikkulykke: også pensjonister kan få en betydelig erstatning

Advokat Øyvind Torgan ved vår avdeling i Oslo har nylig avsluttet en erstatningssak etter en alvorlig trafikkskade. Skadelidte hadde nylig avsluttet sin yrkeskarriere og gledet seg til en annen type…

Oppmåling av tomtegrenser: Er en laseroppmålt grense alltid den korrekte?

Advokatfullmektig Stine–Karethe Jensen har erfaring med å løse slike saker, og hun er klar: svaret er nei, lasermålinger er ikke alltid riktig og legges ikke alltid til grunn i hverken…

Hvordan kan vi få gjort noe med alle trailerulykkene hver vinter?

Vi har jobbet i mange år med å hjelpe de som har blitt skadet av trailere som ikke har vært skodd for norske vinterveier, og vi vet hvor store lidelser…

Hun vant den lange kampen mot barnevernet

Vårt kontor bistod Ane i saken mot Tromsø kommune, som førte til millionerstatning og beklagelse fra ledelsen i barnevernet. Lenker "Svarene hun har ventet på i 12 år" (NRK.no) Les…

Fikk én million etter manglende oppfølgning fra barnevernet

Advokat Johan Angell-Sigvaldsen bistod Kine i saken mot Tromsø kommune, og vant til slutt frem med millionerstatning som resultat. Dersom du ønsker en uforpliktende samtale med Angell-Sigvaldsen om din sak,…

Advokathjelp ga 50 prosent mer i erstatning etter feilbehandling

Vi ble kontaktet av en kvinne som hadde fått tilbud om kr 2 280 000 i erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) etter en pasientskade. Etter at Advokatene Leiros & Olsen…

Vant i Trygderetten – brudd på Navs veiledningsplikt

Fikk forkortet dagpengeperiode med 52 uker – mottok etterbetaling av dagpenger for hele perioden Etter en yrkesskade var klienten sykemeldt i 1 år. Klienten var i kontakt med Nav før…

Små skader kan medføre store tap

Skadelidte kontaktet advokat Tore Leiros fordi han hadde mistet tuppen av tommelen mens han var i arbeid, og han var ute av jobb ett års tid. Etter at han kom…

Kr 7,8 millioner – sterk fagforening hadde fremforhandlet gode forsikringsdekninger hos arbeidsgiver

En arbeidstaker som var støyutsatt på jobben utviklet nedsatt hørsel, tinnitus, hyperacusis og en rekke følgeplager. Plagene ble så alvorlige at de satte ham ut av jobb. Tap som følge…

Yrkesskadeforsikring og manglende forsikringsdekning hos arbeidsgiver

Har du vært utsatt for yrkesskade og får opplyst at arbeidsgiver ikke har tegnet lovpålagt forsikringsavtale for de ansatte, kan du likevel få erstatning. Forsikringsselskapene må da bære skaden i…

Har du kjøpt brukt bolig med mangler?

Har du oppdaget feil eller mangler ved boligen du har kjøpt? Har du reklamert på kjøpet og blitt avvist? Det er ikke uvanlig. Mange kjøpere av brukt bolig opplever at…

Tilkjent erstatning på 5,6 millioner kroner etter forsinket diagnostisering av kreft

Tromsømannen ønsker å være anonym, men ønsker likevel at saken hans gjøres kjent, slik at andre i samme situasjon som han også kan få den erstatningen de har krav på.…

Kostnader ved pasientskader

Mange tror at det er forbundet med store kostnader å kreve erstatning etter pasientskader. Det er ikke riktig. Det er gratis å søke om erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Lovgiver…

Det er slett ikke alle som taper mot pasientskadenemnda

Oppslagene i nasjonal media 15. mars kunne gi et inntrykk av at Staten – med alle midler – bekjemper pasientene, og at man som skadelidte etter pasientskader er tilnærmet rettsløse.…

Er yrkesskaden din meldt til NAV og forsikringsselskap?

Advokatene Leiros & Olsen AS har jobbet med personskadeerstatning i mange år. Vi ser stadig at skadelidte kommer hit med yrkesskadesaken sin, og tror at skaden er meldt inn til…

Millionerstatning i yrkesskadesak

En av våre klienter ble i juni 2016 tilkjent nærmere to millioner i erstatning for yrkesskade etter arbeidsulykke han var utsatt for i 2009 under arbeid for Tromsø kommune. Advokat…