Innlegg av Øyvind Torgan

Vant i Trygderetten – brudd på Navs veiledningsplikt

Fikk forkortet dagpengeperiode med 52 uker – mottok etterbetaling av dagpenger for hele perioden Etter en yrkesskade var klienten sykemeldt i 1 år. Klienten var i kontakt med Nav før sykepengeperioden utløp, og ba om veiledning. Han lurte på hva som ville være riktig å gjøre, fordi legen mente han fortsatt ikke var frisk nok…

Les mer

Yrkesskadeforsikring og manglende forsikringsdekning hos arbeidsgiver.

Har du vært utsatt for yrkesskade og får opplyst at arbeidsgiver ikke har tegnet lovpålagt forsikringsavtale for de ansatte, kan du likevel få erstatning. Forsikringsselskapene må da bære skaden i fellesskap gjennom Yrkesskadeforsikringsforeningen. Yrkesskadeforsikringsforeningen bærer ansvaret for skaden, foretar behandling og utbetaling av yrkesskadeerstatning og krever rutinemessig pengene tilbake fra den virksomhet som har unnlatt…

Les mer